Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.01.2020 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej została przyznana dotacja ze środków publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wyniki można pobrać pod tym adresem.

Do pobrania zaktualizowany harmonogram i zaktualizowana kalkulacja kosztów (nowe druki), których złożenie jest niezbędne w celu podpisania umowy nawet jeśli przyznana dotacja jest w tej samej kwocie co kwota wnioskowana.