Unia Europejska

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 roku w godz. od 9:00 do 11:30 Wiejskim Dom Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7.

Podczas indywidualnej konsultacji będzie można uzyskać bezpłatnie informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. 

Szczegółowe informacje:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-o-funduszach-europejskich-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-styczniu-2020-roku/

https://mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/mobilne-punkty-informacyjne-o-funduszach-europejskich-w-styczniu-2020-r