Inestycje

28 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Kęsowo wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dwie umowy na dofinansowanie działań:

1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii betonowej w miejscowości Sicinki - długość zmodernizowanego odcinka to 530 metrów. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 42 300 zł. W związku z tym iż roboty budowlane na tej drodze rozpoczęły się na początku czerwca b.r., w poniedziałek 1 lipca dokonano technicznego odbioru tej inwestycji. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 251 940 zł.

2. Druga umowa dotyczyła dofinansowania przebudowy pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie, Żalnie oraz Drożdzienicy. Łączny kosztorysowy koszt zadania to 624 395, 96 zł w tym wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 468 204, 72 zł. Zadanie gmina planuje zrealizować do 30 kwietnia 2020 roku i ogłosiła na to przedsięwzięcie przetarg nieograniczony.

 DSC9655 DSC9660Umowa FOGR n