LGD

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje, że na przełomie grudnia 2019 r. - stycznia 2020 r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs na rozwój działalności gospodarczej!

Podstawowe warunki to:

  • prowadzenie działalności gospodarczej - tj. w okresie 3 lat poprzedzających działań złożenia wniosku o przyznanie pomocy przedsiębiorca wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą;
  • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i utrzymanie stanu zatrudnienia przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • siedziba/oddział/dodatkowe miejsce wykonywania działalności znajduje się na obszarze powiatu tucholskiego.

Zapraszamy mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej do biura Partnerstwa (Tuchola, ul. Murowa 8, tel. 523361213) na bezpłatne doradztwo.

Środki w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020.