Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje Odbiorców usług o możliwości rozliczania z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w okresach jednomiesięcznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do siedziby Zakładu. Dane do kontaktu:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, tel. 523344079