Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań Publicznych w 2020 roku. 

Zgłoszenia kandydatów dokonać można na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem o bezstronności w terminie od 27.12.2019 do 09.01.2020  pocztą na adres Urzędu Gminy w Kęsowie ul.Główna 11 89-506 Kęsowo lub osobiście biuro nr 2 z dopiskiem "Kandydat do pracy w Komisji Konkursowej w 2020 roku"

Szczegółowe informacje: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2019-12_62