Państwowy Instytut Geologiczny

W związku z przekroczeniem w sierpniu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo-zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego.

Ponadto, przy założeniu występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, zjawisko to w najbliższych miesiącach może również pojawić się w innych rejonach kraju w tym, jak wynika z przeprowadzonych prognoz na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.

Ostrzeżenie zatwierdził dnia 31 sierpnia 2018 r. dr Tomasz Nowacki Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego