Bara Ratownictwa Wodnego

Serdecznie zapraszamy na otwarcie Bazy Ratownictwa Wodnego w Tuchółce, które odbędzie się 18 sierpnia 2019 r. (niedziela) od godziny 730. W programie oprócz konkursu wędkarskiego, turnieju piłki plażowej, ogniska oraz pokazów ratownictwa, liczne atrakcje dla najmłodszych.

Pełen program imprezy znajduje się w dalszej części artykułu. 

730-1400 – Otwarty Konkurs Wędkarski o Puchar Wójta Gminy Kęsowo (zgłoszenia w dniu zawodów u organizatora)

1400 – uroczyste otwarcie obiektu

1415-1600 - animacje dla dzieci

1430 – Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Gminy w Kęsowie dla mieszkańców gminy Kęsowo (zgłoszenia do dnia 16.08.2019 r. u Pana Artura Weltrowskiego godzina rozpoczęcia turnieju uzależniona od liczby zgłoszonych drużyn)

1500 – pokazy ratownictwa wodnego przygotowane przez KP PSP w Tucholi oraz BWOPR w Tucholi

1600-1800 – atrakcje dla najmłodszych m.in. konkursy, dmuchańce

1800 – ognisko integracyjne


 

Regulamin Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Kęsowo
z okazji otwarcia Bazy Ratownictwa Wodnego w Tuchółce

1. Organizatorami turnieju są: Gmina Kęsowo, sołectwo Jeleńcz oraz Stowarzyszenie „Bizon Tuchółka”
2. Turniej odbywa się w ramach imprezy otwarcia budynku Bazy Ratownictwa Wodnego w Tuchółce w dniu 18 sierpnia 2019 r.
3. Turniej ma na celu: popularyzację aktywności ruchowej, integrację dzieci i dorosłych, promocję gminy, popularyzację dyscypliny sportowej – wędkarstwo.
4. Udział w turnieju jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kęsowo, dobrowolny i bezpłatny. Dzieci do 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach.
5. Zapisy do turnieju będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów (plaża w Tuchółce)
6. Zawodnicy, którzy zgłaszają się do zawodów powinni posiadać kartę wędkarską.
7. Turniej odbywać się będzie według ogólnych reguł dyscypliny zawodów wędkarskich. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. Przebieg zawodów ustala sędzia główny zawodów. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna za swoje zachowanie.

Przebieg turnieju:
Zbiórka zawodników godz. 745 - plaża w Tuchółce
Otwarcie zawodów - godz. 800
Wejście zawodników na stanowiska i rozpoczęcie zawodów - godz. 8:15 (linia brzegowa przy plaży)
Koniec zawodów - godz. 1330
Ważenie ryb na stanowiskach godz. 1330
Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród ok godz. 1400

8. Sposób punktowania Zawodnik otrzymuje jeden punkt za gram złowionych ryb. W przypadku przedłożenia ryb do ważenia zabrudzonych ziemią, zanętą itd. odlicza się zawodnikowi tytułem kary 5% z ogólnej ilości punktów uzyskanych. Wynik klasyfikacji ustala się na podstawie całkowitego ciężaru złowionych ryb przez zawodników. Przy jednakowej liczbie punktów decyduje większa liczba złowionych ryb.

logo ryby