PFRON

Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON informuje, że Fundusz uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i obejmuje dofinansowanie części kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski można składać od 1 października 2019 roku do Oddziałów terenowych PFRON.

Dodakowe informacje: Komunikat