Rada Gminy w Kęsowie

Dnia 12 marca br. (czwartek) o godz. 11:00 w WDK Kęsowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy w Kęsowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Drożdzienicy.
2. Funkcjonowanie przedszkola w Piastoszynie.