GOPS Kęsowo

Zachęcamy do uczestnictwa w Programie „Aktywność na PLUS”, w ramach którego planuje się podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych.

Osoby uczestniczące w ramach KIS otrzymają m.in. wsparcie poprzez realizację wybranego kursu zawodowego, który zostanie w całości opłacony i umożliwi powrót na rynek pracy. Uczestnicy otrzymają również wsparcie finansowe oraz skorzystają z wyjazdu studyjnego.

Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie