Drukuj
Kategoria: Aktualności
Fundacja Orlen

Pod koniec maja został ogłoszony konkurs filmowy "Dzień z życia strażaka". Zrealizowany został w ramach projektu #MojeOSP #MojeMiejsceNaZiemii jednostki OSP w Kęsowie w ramach grantu z Fundacji Orlen - Dar Serca. Konkurs skierowany był do uczniów 4-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum z terenu Gminy Kęsowo, a także dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych czy bibliotecznych. 

Autorami filmu mogło być maksymalnie 10 osób bez limitu osób w nim uczestniczących. Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 5 filmów: 2 ze Szkoły Podstawowej w Żalnie, 1 z Świetlicy Wiejskiej w Żalnie, 1 z Biblioteki w Piastoszynie i 1 z Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie. Komisja konkursowa jako najlepszy film uznała ten nagrany przez dzieci i młodzież uczestniczących w zajęciach bibliotecznych w Piastoszynie pod opieką Pani Małgorzaty Borkowskiej. Osoby zgłoszone na karcie konkursowej jako autorzy otrzymali nagrody zakupione z funduszy tego projekt podczas Pikniku Historyczno-Rodzinnego, który odbył sie 15 czerwca w kęsowskim parku. Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy.

Autor: Biblioteka w Piastoszynie


Autor: Wiejski Dom Kultury w Kęsowie


Autor: Świetlica wiejska w Żalnie


Autor: Szkoła podstawowa w Żalnie