LGD

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu: „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego "Dekel do borowiackiej grapy" w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW

WIEJSKICH na lata 2014 – 2020
Data: 11 lutego 2020r. (wtorek)
Godzina: 10:00
Miejsce: biuro Partnerstwa, Tuchola, ul. Murowa 8

Więcej informacji: tel. 52 3361213. W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wcześniejszy kontakt, istnieje możliwość zmiany lokalizacji spotkania.