Stypendyści

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 maja br. zostały wręczone stypendia Wójta Gminy Kęsowo, dla uczniów klas 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej  w Kęsowie i Żalnie. Uczniowie, którzy otrzymali stypendia uzyskali nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale także zdobywali wysokie miejsca w wszelkich konkursach i czynnie angażowali się  w życie wspólnoty szkolnej. Wójt Radosław Januszewski złożył gratulacje stypendystom i ich rodzicom, którzy w znaczący sposób przyczynili się w osiągnięcie tak spektakularnych wyników. 

Stypendyści z klasy VIII SP w Kęsowie
Weltrowska Julia
Sternik Kinga
Sternik Julia
Nowicki Cezary

Stypendyści z klasy III gimnazjum SP w Kęsowie
Olejnik Dawid
Osowicka Paulina
Binger Amelia

Stypendyści z klasy VIII SP w Żalnie
Małgorzata Sikora

Stypendyści z klasy III gimnazjum SP w Żalnie
Amelia Ciborowska
Renata Giłka
Wiktoria Konkolewska
Marta Mindykowska
Izabela Sowińska