Urząd Gminy w Kęsowie

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych - na kadencję 2020 – 2023 - dokona Rada Gminy w Kęsowie. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Rada Gminy w Kęsowie powinna wybrać do Sądu Rejonowego w Tucholi – 1 ławnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2019-6_53