Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2019 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki, zaktualizowany harmonogram, którego złożenie jest niezbędne w celu podpisania umowy oraz inne dokumenty, które będą potrzebne już przy rozliczeniu końcowym można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej