Rada Gminy w Kęsowie

W związku ze zmianą godzin pracy urzędu gminy, Przewodniczący Rady Gminy pełnić będzie dyżur we wtorki od godz. 13:00 do godz. 14:00.