Seniorzy w akcji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa zaprasza mieszkańców gminy Kęsowo powyżej 50 roku do uczestnictwa w projekcie „Seniorzy w akcji” złożonego w ramach projektu grantowego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LSR.

Osoby, które mogą skorzystać z projektu to osoby powyżej 50 roku życia i spełniające jeden z poniższych warunków :
1. osoby niepełnosprawne (należy dołączyć ksero orzeczenia o niepełnosprawności do formularza zgłoszeniowego
2. osoby niesamodzielne (osoby w wieku 50-65 dostarczenie zaświadczenie o niesamodzielności
3. osoby korzystające z pomocy społecznej 

Formularze zgłoszeniowe należy składać od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kęsowie pokój nr 6 oraz w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie
Do dnia 18 grudnia 2019 roku komisja do spraw wyboru uczestników projektu wyłoni 18 uczestników.

W ramach projektu realizowane będą poszczególne elementy wsparcia seniorów:
1. zajęcia z psychologiem
2. zajęcia edukacyjno-animacyjne
3. zajęcia sportowe (gimnastyka z rehabilitacją, gimnastyka ogólno-rozwojowa)
4. wyjazdy kulturalno-integracyjne (np. do teatru, opery, kina, term oraz wiosek tematycznych
5. warsztaty zdrowego żywienia z dietetykiem
6. 5 dniowy wyjazd integracyjno - zdrowotny
7. spotkanie integracyjne podsumowujące projekt
8. fizjoterapia indywidualna

Składając formularz zgłoszeniowy uczestnik zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich elementach projektu wyłączając 5 dniowy wyjazd integracyjno – zdrowotny i rehabilitację indywidualną.

Kontakt w sprawie projektu: Beata Wiśnioch telefon 501 499 234

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie o niesamodzielności