Drukuj
Kategoria: Aktualności
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje mieszkańców miejscowości Bralewnica, Brzuchowo, Tuchółka i Wieszczyce, że od dnia 01.01.2020 roku obowiązują Państwa dwumiesięczne okresy rozliczenia z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków. Odczyty wodomierzy wykonywane będą:
• w miesiącach nieparzystych: Bralewnica, Brzuchowo i Wieszczyce
• w miesiącach parzystych: Tuchółka 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje jednocześnie Odbiorców usług o możliwości rozliczania z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w okresach jednomiesięcznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz złożenia stosownego wniosku prosimy o osobiste przybycie do siedziby Zakładu. Informacje udzielane są również telefonicznie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje Odbiorców usług, że od dnia 01.01.2020 roku pracownicy Zakładu nie będą pobierali gotówki w trakcie odczytów wodomierzy. Opłaty należy uiszczać za pomocą przelewów, w placówkach bankowych lub innych punktach świadczących usługi płacenia rachunków, w placówkach Poczty Polskiej. Wpłaty na rachunek bankowy Zakładu dokonane w kasie Banku Spółdzielczego w Tucholi lub Banku Spółdzielczego w Tucholi Oddział w Kęsowie są zwolnione z dodatkowych opłat.

W celu uniknięcia naliczenia odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty, prosimy o dokonywanie zapłaty w terminie wskazanym na fakturze. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień wpływu pieniędzy na konto Zakładu.