Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Celem konkursu jest podniesienie estetyki zagród wiejskich oraz pokazanie zadbanych i pięknych posesji na terenie Gminy Kęsowo. Uczestnikiem konkursu, w kategorii zagroda rolnicza lub posesja nierolnicza, może być każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Kęsowo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 52 3344091 wew. 15, bądź poprzez złożenie karty zgłoszeniowej w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub u sołtysa w terminie do 31.07.2019 r.

Pliki do pobrania: Regulamin konkursuKarta zgłoszeniowa