Urząd Gminy w Kęsowie

ug tabliczkaWójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - młodszego referenta w referacie Promocji, Sportu, Kultury i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Kęsowie

Szczegółowe informacje pod adresem: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2019-2_47