Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - młodszy referent w referacie Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Kęsowie

Szczegółowe informacje pod adresem: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2019-5_52