Rada Gminy w Kęsowie

Przewodniczący RG informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, posiedzenie Komisji Oświaty RG w dniu 12 marca br . zostaje odwołane.