Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.04.2018r. z wodociągu publicznego w Kęsowie, gmina Kęsowo, zaopatrującego w wodę około 2870 mieszkańców następujących miejscowości: Adamkowo, Bralevvnica, Brzuchowo, Droździenica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Ludwichowo, Małe Wieszczyce, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Sicinki, Siciny, Tuchółka, Wieszczyce, stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda, o której mowa, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia.