Piec

Projekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe: ekologiczne kotły na paliwa stałe; ekologiczne kotły gazowe; ekologiczne kotły olejowe; ekologiczne kotły elektryczne.

Dofinansowanie 10 inwestycji w wysokości maksymalnie 4 000 złotych na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Kęsowo (do 2 000 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do 2.000,00 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.

Wnioski Urząd Gminy w Kęsowie przyjmować będzie do 25 maja 2018 r. 

Kosztem kwalifikowanym w projekcie jest zakup, montaż i uruchomienie ekologicznego źródła ciepła. W pierwszym etapie właściciel domu/mieszkania składa do Urzędu Gminy w Kęsowie (pokój nr 5) wniosek o dofinansowanie wymiany pieca. Urząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie środków w wysokości 20 000 zł. Po otrzymaniu dofinansowania uruchomiona zostanie wypłata środków na wymianę pieców mieszkańców zakwalifikowanych wcześniej do tego programu.

W przypadku większej ilości chętnych niż 10 mieszkańców do wymiany pieców, o przyznaniu dotacji zdecyduje losowanie.

Program nie dotyczy budynków wykorzystywanych sezonowo np. domków letniskowych, a budynek / lokal może być wykorzystywany tylko na własne cele mieszkaniowe.

W ramach zadania dofinansowana zostanie wymiana 10 pieców.