Jezioro Czarne

Wójt Gminy Kęsowo zaprasza zainteresowane Stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Kęsowo do udziału w spotkaniu dotyczącym oddania w użytkowanie (dzierżawę) jeziora Czarnego w Kęsowie.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kęsowie o godzinie 12:00 w sali nr 8. 

Na spotkaniu zostaną omówione kwestie dotyczące:
1) istotnych postanowieniach projektu umowy o oddanie w użytkowanie jeziora.
2) ilości i rodzaju materiału zarybieniowego przewidzianego do zarybiania.
3) sposobie rozliczania obciążeń publicznoprawnych związanych z użytkowaniem jeziora oraz nakładów rzeczowo-finansowych na zarybianie.
4) sposobie przekazywania danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej;
5) ograniczeniach związanych z korzystaniem z wód jeziora lub z użytkowaniem gruntów pod tymi wodami.
6) dostępności jeziora dla wędkarzy z terenu Gminy Kęsowo.
6) użytkowaniem przez mieszkańców części jeziora w celach rekreacyjnych.