Urząd Gminy w Kęsowie informuje, że do dnia 23 lutego przyjmuje wnioski właścicieli nieruchomości planujących w 2018 r. wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Gmina Kęsowo po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu może pokryć min. 70% kosztów zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG w Kęsowie, ul. Główna 11, biuro nr 5 lub pod nr tel. 52 3344091 wew. 15.

Pliki do pobrania: Wniosek