Urząd Gminy w Kęsowie

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Terminy oraz miejsca udzielania pomocy znajdują się wdalszej częsci artykułu 

 {webgallery} POMOC PRAWNA 2018{/webgallery}