Urząd Gminy w Kęsowie

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków z Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data: 2 października 2017r. (poniedziałek), godzina: 12.00, miejsce: Książnica Tucholska; Tuchola, ul. Pocztowa 7b, sala nr 8


W LSR zaplanowaliśmy ponad 2,6 mln zł na projekty „miękkie” (nieinwestycyjne) skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowane będą one w grantach po 50 tys. i 150 tys. zł. O środki te mogą aplikować m.in. JST, jednostki pomocy społecznej, domy kultury i organizacje pozarządowe. Granty EFS zaplanowane w LSR mogą stanowić projekty zintegrowane z twardymi inwestycjami zaplanowanymi w Gminnych Programach Rewitalizacji

Przed udziałem w spotkaniu prosimy o zapoznanie się z załączonymi prezentacjami. Pozwoli to Państwu wstępnie zastanowić się, realizacją jakich typów projektów z EFS są Państwo zainteresowani.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu TUTAJ.

Więcej informacji: Biuro Partnerstwa, tel. 52 336 12 13