Drukuj
Kategoria: Aktualności
azbest

W  związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, P.U.K. CORIMP  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wojska  Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz tel. 52 320 81 85, zapewnia usługi wywozu odpadów budowlanych tj. gruz, pokrycia dachowe (oddzielić papę), których nie jest w stanie właściciel wysegregować we własnym zakresie. Postawienie pojemnika odbywa się na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości i na koszt właściciela.

Z pokrycia dachowego oddzielić eternit, który  należy owinąć folią i złożyć w jednym miejscu na paletach. Pokruszone płyty azbestowo – cementowe należy spakować w worki na odpady komunalne i również złożyć na paletach. Podczas prac przy porządkowaniu wyrobów azbestowo – cementowych, należy wyposażyć się w odpowiedni ubiór i maskę osłaniającą  drogi oddechowe.

Odbiór eternitu gwarantuje Firma  „ECO-POL” Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszczu , ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz tel. 52 330 80 65.
Koszt wywozu ponosi właściciel.