Flaga EU

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały uruchomione fundusze na wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:

  • pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
  • działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez wyznaczone instytucje:

Nazwa instytucjiTelefon kontaktowy:
MONASTI Rafał Drączkowski500 061 969
WSG w Bydgoszczy52 5670028
Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c.509 259 130
Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”664 050 500

Informacje dotyczące projektu na stronach instytucji:
https://www.bpe.wsg.byd.pl/index.php?id=334
https://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mama-i-tata-w-pracy/