Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo zmienia ogłoszenie na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

Szczegółowe informacje pod adresem: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2017-2_14