Urząd Gminy w Kęsowie

Wzory dokumentów potrzebnych przy rozliczeniu dotacji wynikających z konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych.

Wzory dokumentów znajdują się pod tym odnośnikiem.