Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2017 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki można pobrać pod tym adresem