Urząd Gminy w Kęsowie

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadzona została nowa kategoria osób uprawnionych – KOBIETY W CIĄŻY.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w §6 ust. 1 rozporządzenia.

Terminy porad prawnych znajdują się w dalszej częci artykułu. 

{webgallery}NIEODPLATNA POMOC1{/webgallery}