Urząd Gminy w Kęsowie

W związku z licznymi pytaniami ze strony oferentów jak prawidłowo wypełnić nowy wzór oferty, zamieszczamy przykładowy wzór z wyjaśnieniem.

Plik do pobrania: Oferta wraz z objaśnieniami