Urząd Gminy w Kęsowie

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Więcej informacji na stronie BIP