Flaga EU

wdzStowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły REKRUTACJĘ DO PROJEKTU (w ramach I-szego naboru) „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu oraz złożenia formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu można pobrać ze strony www.aktywizacja.lgrmorenka.pl lub:
- w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice,
- w biurze partnera projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

do wzięcia udziału w naszym projekcie. Swoje działania kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących zgodnie z KC na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

I-szy nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie od 22.09.2016r. do 14.10.2016r.

Zapraszamy!!!


Informacja LPI

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich znajduje się we Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3. Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00, tel./fax 52 334 33 07, tel. 52 334 48 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt świadczy usługi w zakresie szczegółowej diagnozy potrzeb klienta, konsultacji, również indywidualną konsultację u klienta z niepełnosprawnościami. Konsultacje obejmują etap przygotowania projektu oraz rozliczania. Ponad to Punkt organizuje spotkania informacyjne, szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, mobilne punkty informacyjne.


Prowadzone kursy


logarazemEFS

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich znajduje się we Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3. Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00, tel./fax 52 334 33 07, tel. 52 334 48 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt świadczy usługi w zakresie szczegółowej diagnozy potrzeb klienta, konsultacji, również indywidualną konsultację u klienta z niepełnosprawnościami. Konsultacje obejmują etap przygotowania projektu oraz rozliczania. Ponad to Punkt organizuje spotkania informacyjne, szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, mobilne punkty informacyjne.