Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 15 września 2016 roku do 28 września 2016 do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program określa cele, zasady i formy współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia on priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem w/w współpracy.

Uwagi prosimy przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo lub drogą mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 września 2016 roku.

 

Pliki do pobrania: 

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kęsowo w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” wraz z formularzem uwag

Informacja o konsultacjach, Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017