Urząd Gminy w Kęsowie

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów kształcenia przedszkolnego Gmina Kęsowo ogłasza nabór partnera do startu w konkursie w ramach: RPO województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie zintegrowane: 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałanie 10.2.1 Zawodowe wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.06.03.01IZ.00-04031/16 i nr RPKP.10.02.01IZ.00-04032/6. 

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia