Remont świetlicy wiejskiej w Jeleńczu

Kontynuacją prac związanych z przebudową bramy garażowej w części po byłej jednostce OSP w Jeleńczu jest wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy nowej elewacji na budynku świetlicy wiejskiej.