Ulepszanie boiska sportowego w Drożdzienicy

Rozpoczęła się inwestycja polegająca na zerwaniu starej warstwy humusu i położeniu nowej trawy z rolki wraz z siatką zabezpieczającą przed kretami na boisku sportowym w Drożdzienicy o wymiarach 30mx60m.

Zadanie za kwotę 41 000,00 zł wykonuje firma „Ogrody Pilarscy mamy zielone pojęcie”, która  zobowiązała się zakończyć prace do 10 września br.