Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wójt gminy Kęsowo Radosław Januszewski wraz ze skarbnikiem gminy Magdaleną Milkowską popisali w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę na dofinansowanie  modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,400 km w obrębie geodezyjnym: Pamiętowo działka nr 60.

Kwota dofinansowania ze strony samorządu wojewódzkiego to 70 000 zł. Zadanie będzie zrealizowane do 30 października 2016 roku.