Urząd Gminy w Kęsowie

Rolnicy, którzy składali wniosek o wyszacowanie strat w powodu wymarznięć mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w celu spisania protokołu strat do dnia 15 maja 2016 r.

W celu usprawnienia prac prosimy o zabranie z sobą wniosków obszarowych.