ORLEN

W dniu 12.04.2016 r. wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski uczestniczył w spotkaniu z prezesem ORLEN Upstream sp. z o.o. Wiesławem Prugarem i dyrektorem Piotrem Kenarem, które dotyczyło przyszłych planów inwestycyjnych firmy na koncesji Chojnice - Wilcze.

Obszarem działalności ORLEN Upstream jest poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie.

31 grudnia 2015 roku ORLEN Upstream spółka zależna PKN ORLEN zakończyła proces akwizycji FX Energy, nabywając 100 proc. udziałów w tej spółce.Amerykańska spółka Fx Energy do końca zeszłego roku prowadziła prace poszukiwawcze gazu  ziemnego oraz przygotowywała dokumentację projektową dla przyszłych inwestycji, między innymi w obszarze koncesji Chojnice - Wilcze w rejonie miejscowości Kęsowo.

Decyzje nowego inwestora w zakresie dalszych inwestycji na tym obszarze zapadną w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. 

W spotkaniu udział również wzięli poseł na sejm RP Łukasz Schreiber oraz członek zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik.