Policja

W dalszej części artykuły przedstawiamy harmonogram dyżurów policjantów na terenie naszej gminy.

6.04.2016 - szkoła Żalno sala pedagoga szkolnego od godziny 900-1100
7.04.2016 - szkoła Kęsowo gabinet pielęgniarki (sala sportowa ) ul. Sportowa 2 od godziny 900-1100
11.04.2016 - szkoła Kęsowo gabinet pielęgniarki (sala sportowa ) ul. Sportowa 2 od godziny 900-1100
13.04.2016 - szkoła Żalno sala pedagoga szkolnego od godziny 900-1100
14.04.2016 - szkoła Kęsowo gabinet pielęgniarki (sala sportowa ) ul. Sportowa 2 od godziny 900-1100