Policja

Wójt Gminy Kęsowo 2 lutego br. po wcześniejszych konsultacjach z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi, wysłał pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Kęsowie.

Odpowiedź z KWP w Bydgoszczy w załączniku.