Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi, Panem Krzysztofem Bodzińskim, 11 lutego o godzinie 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. 

Przedmiotowe spotkanie będzie miało następujący przebieg:

1. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu tucholskiego

2.Przedstawienie dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją

3. Zaprezentowanie założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

4. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań podmiotów, w szczególności społecznych, biorących udział w konsultacjach, zmierzającej do zdefiniowania m.in.:

5. Sformułowanie wniosków podsumowujących konsultacje społeczne na temat map zagrożeń bezpieczeństwa