Dowód Osobisty

Dowód osobisty, zgłoszony jako utracony, jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony, może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.