Urząd Gminy w Kęsowie

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy. 

 

 Lokalizacja

    Punktu

   Obsługa

    Punktu                   

   Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

                              w Powiecie Tucholskim

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Urząd Miejski
w Tucholi

Plac Zamkowy 1,

89-500 Tuchola

Radcy Prawni i Adwokaci

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

2.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Szkolna 4,

89-511 Cekcyn

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

----

8.00 – 12.00

----

3.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Główna 35,

89-520 Gostycyn

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

----

13.00 – 17.00

----

4.

Urząd Gminy w Kęsowie,

ul. Główna 11,

89-506 Kęsowo

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

----

----

8.00 – 12.00

5.

Urząd Gminy w Lubiewie,

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

9.00 – 13.00

----

----

----

6.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Dworcowa 39

89-530 Śliwice

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

12.00 – 16.00

----

----